Skutki przerwy w pracy urządzeń grzewczych i chłodzących, instalacji alarmowych, czy komputerów mogą być niezwykle kosztowne i niebezpieczne. W takim przypadku przydaje się agregat. Agregaty prądotwórcze nie są urządzeniami, które użytkuje się codziennie, ale warto mieć takie urządzenie w swoim wyposażeniu na wypadek braku dostawy prądu!

  1. Agregaty prądotwórcze  – podstawowe informacje
  2. Agregat prądotwórczy do gospodarstwa rolnego
  3. Jakie są rodzaje agregatów prądotwórczych?
  4. Jaki agregat prądotwórczy wybrać?

Agregaty prądotwórcze stosuje się głównie w warunkach polowych albo podczas imprez plenerowych.

Agregaty prądotwórcze  – podstawowe informacje

Sugerowanym agregatem do domu jest model wyposażony w benzynowy silnik spalinowy, który pracuje z napięciem 230V. Zapewni on moc na poziomie 2 do 3 kW. Jest to moc wystarczająca w zupełności do zapewnienia niezbędnej energii elektrycznej w trakcie okresowego odłączenia od sieci energetycznej.
Które urządzenia mogą być podłączone do przenośnego, małego, domowego agregatu prądotwórczego? Mogą to być m.in. zasilacze, lampy czy nawet telewizor i sprzęty kuchenne.
Jednofazowe agregaty o napięciu równym 230 V są dobre właściwie tylko i wyłącznie do instalacji w gospodarstwach domowych. Jednak mając w piec CO, warto zadbać o własne bezpieczeństwo. Dlatego wówczas sugeruje się stosowanie agregatów prądotwórczych 3-fazowych z napięciem równym 400 V.
Nie musisz podłączać agregatu na stałe, jeśli w rozdzielni masz ręczny przełącznik sieć-agregat, który pozwala wybierać źródło zasilania. W takiej sytuacji na tablicy bezpieczników powinno znajdować się specjalne gniazdo umożliwiające podłączanie sprzętu do zasilania instalacji. Agregat prądotwórczy najlepiej umieścić na podwórku pod wiatą, by chronić go przed czynnikami atmosferycznymi. Na www.aldomarket.pl znajdziesz wysokiej jakości agregaty prądotwórcze.

Agregat prądotwórczy do gospodarstwa rolnego

Jest wiele powodów, by kupić agregat. Chociaż przerwy w dostawach energii elektrycznej są rzadkie, to jednak zdarzają się. Często infrastruktura dostawców prądu na wiejskich terenach jest nadgryziona zębem czasu. Przerwy w dostępie do energii mogą mieć poważne konsekwencje dla gospodarstw potrzebujących jej do właściwego funkcjonowania. Właśnie dlatego warto się przygotować na tego rodzaju sytuacje.
W przypadku osoby prowadzącej tylko uprawy polowe krótkotrwałe odcięcie od dostaw prądu można zwyczajnie przeczekać, jednak w przypadku działalności hodowlanej przerwa w dostawie prądu może nieść bardzo poważne konsekwencje i straty. Podobnie sprawa wygląda w przypadku sadowników, upraw pod osłonami, czy właścicieli innych plantacji, które wymagają stałego nawadniania.

Jakie są rodzaje agregatów prądotwórczych?

Podstawowa klasyfikacja opiera się o rodzaj paliwa. Zazwyczaj te największe zasila silnik diesla, jednak bez problemu można znaleźć również agregaty benzynowe. Drugą kwestią jest podział agregatów na przenośne i stacjonarne. Te drugie mogą być na stałe podłączone do naszej instalacji oraz wyposażone w system automatycznego uruchomiania w przypadku braku zasilania z sieci. Jest to rozwiązanie rekomendowane do gospodarstw, w których zasilanie urządzeń jest kluczowe dla ich funkcjonowania, a jakiekolwiek przerwy w pracy są niedopuszczalne.

Jaki agregat prądotwórczy wybrać?

Parametry i rodzaj agregatu powinno się dobierać do specyfiki prowadzonej działalności, a zwłaszcza do obciążeń, jakie będzie musiało udźwignąć urządzenie w przypadku odłączenia gospodarstwa od dostaw z elektrowni. Zsumuj zapotrzebowanie na energię wszystkich posiadanych urządzeń, jakie trzeba zasilać z agregatu. Pamiętaj, że niedoszacowana moc agregatu sprawi, że nie będzie spełniał swojej roli w krytycznych sytuacjach.
Rozważ też możliwość kupna dwóch albo nawet kilku agregatów prądotwórczych o mniejszej mocy. Będzie to dobre rozwiązanie, gdy sprzęty, które są zasilane energią elektryczną, będą oddalone od siebie, a w szczególności w sytuacji, gdy są podłączone do oddzielnych instalacji (działalność rozrzucona na dużym obszarze).