Przenośne prostowniki rozruchowe to urządzenia o ujemnej rezystancji, które mogą przechowywać energię i uwalniać ją później. Zdolność do przechowywania i rozładowywania energii czyni kondensator użytecznym w zastosowaniach, w których chwilowe zasilanie nie jest dostępne, ale zmagazynowana energia może pomóc. Prostowniki rozruchowe są używane w silnikach, jak również w innych zastosowaniach.

Przenośny prostownik rozruchowy przechowuje energię z zewnętrznego źródła i uwalnia ją w razie potrzeby. Przekształca on prąd stały (DC) z jednego poziomu napięcia na inny poziom napięcia, który jest bardziej odpowiedni dla zamierzonego wykorzystania zmagazynowanej energii.

Różne rodzaje prostowników rozruchowych mają różne funkcje i cechy. Przykładem przenośnego prostownika rozruchowego jest kondensator elektrolityczny. W tym artykule wyjaśniono, czym jest przenośny prostownik rozruchowy, jego różne typy, jak działa, jego zalety i wady oraz różne zastosowania.

Co to jest przenośny prostownik rozruchowy?

Przenośny prostownik rozruchowy to urządzenie, które przechowuje i uwalnia energię elektryczną. Może ono przyjmować energię elektryczną z zewnętrznego źródła i rozładowywać ją przy wyższym napięciu lub prądzie niż ją otrzymało. Typowym zastosowaniem przenośnego prostownika rozruchowego jest rozrusznik silnika dla dużego silnika elektrycznego. Prostowniki rozruchowe są używane w zastosowaniach, w których nie ma wystarczającego prądu do uruchomienia obciążenia.

Zastosowania obejmują silniki, transformatory, piece elektryczne i lampy fluorescencyjne. W tych zastosowaniach, napięcie jest wyższe niż prąd wymagany do uruchomienia obciążenia. Prostownik rozruchowy przyjmuje to wyższe napięcie i przekształca je na niższe. Niższe napięcie może być dostarczane przez transformator lub inne źródło prądu. Przenośne prostowniki rozruchowe są zaprojektowane tak, aby były przenośne. Posiadają obudowę i zaciski, do których można podłączyć przewody i kable. Często są używane jako prostowniki do ładowania akumulatorów;

Rodzaje przenośnych prostowników rozruchowych

Rodzaj używanego prostownika rozruchowego zależy od zastosowania, źródła napięcia i wielkości prądu potrzebnego do uruchomienia obciążenia.

Prostownik rozruchowy silnika służy do rozruchu silników. Może on przyjąć napięcie z transformatora lub innego źródła napięcia, a następnie obniżyć napięcie do wymaganego poziomu dla silnika.

Prostownik transformatorowy wykorzystuje transformator do obniżenia napięcia i zwiększenia prądu, a następnie dostarcza napięcie o niższym poziomie do silnika. Do zasilania prostownika transformatorowego można użyć transformatora lub szeregowego źródła napięcia. Regulator szeregowy może być użyty do regulacji napięcia do obciążenia. Do rozruchu obciążenia można użyć regulatora szeregowego z kondensatorem.

Jak działa przenośna ładowarka rozruchowa?

Prostowniki rozruchowe wykorzystują kondensatory do przechowywania energii elektrycznej. Kondensatory mogą przechowywać więcej energii niż może dostarczyć źródło napięcia. Kondensatory mogą następnie uwalniać energię przy niższym napięciu, niż była ona początkowo przechowywana.

Kondensatory są podłączone do źródła równolegle. Oznacza to, że przewody kondensatorów są podłączone do źródła równolegle do przewodów źródła. Gdy napięcie źródła jest dodatnie, kondensator jest ładowany. Gdy napięcie źródła jest ujemne, kondensator jest rozładowywany. Istnieją różne rodzaje kondensatorów. Na przykład kondensatory elektrolityczne są stosowane w prostownikach rozruchowych. Kondensatory elektrolityczne mogą przechowywać i uwalniać więcej energii niż inne typy kondensatorów. Są one oceniane w Faradach. Kondensator prostownika rozruchowego ma około 10 000 do 20 000 Faradów.

Zalety prostowników rozruchowych

Istnieje kilka zalet prostowników rozruchowych. Większość aplikacji rozruchowych wymaga wyższego napięcia i niższego prądu niż aplikacje w stanie ustalonym, takie jak oświetlenie. Obwód sprzężony pojemnościowo może być użyty do zmniejszenia napięcia i zwiększenia prądu do poziomu odpowiedniego dla rozruchu silnika. Aplikacje rozruchowe wymagają zazwyczaj większego prądu niż aplikacje w stanie ustalonym, takie jak oświetlenie. Sprzężenie pojemnościowe może zmniejszyć napięcie i zwiększyć prąd do poziomu odpowiedniego dla rozruchu silnika.

Kondensatory elektrolityczne są stosowane w prostownikach rozruchowych ze względu na ich wysoką energię. Kondensatory mogą przechowywać i uwalniać więcej energii niż może dostarczyć źródło napięcia. Ich zdolność do przechowywania i uwalniania energii sprawia, że kondensator jest przydatny w zastosowaniach, w których natychmiastowa moc nie jest dostępna, ale zmagazynowana energia może pomóc.