Czas pracy kierowcy jest niezwykle ważnym zagadnieniem. Zgodnie z przepisami pracownicy wykonujący przewozy w ramach obowiązków zawodowych nie mogą przekraczać określonej liczby godzin jazdy. Dotyczy to zarówno jednej doby, jak i rozliczenia tygodniowego oraz miesięcznego. Monitoring czasu pracy kierowców jest zatem bardzo istotny. 

Rozliczanie czasu pracy kierowców – podstawowe zasady

Główna zasada dotycząca czasu pracy kierowcy zawodowego głosi, że może on prowadzić samochód 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 4 miesięcy. Oznacza to, że pracodawca, dokonując rozliczeń w ciągu 4 miesięcy, musi zachować wymiar 8 godzin. 

Tygodniowy czas pracy kierowcy wynosi 40 godzin – tyle, ile jest uwzględnione w Kodeksie pracy. 

Można stosować również system równoważny, polegający na wydłużeniu czasu pracy kierowcy jednego dnia przez zrównoważenie go zmniejszeniem liczby godzin w innych dniach lub dniami wolnymi. W takich przypadkach pracownik nie może prowadzić samochodu dłużej niż 10 godzin na dobę. Wszelkie przekroczenia czasu pracy mogą być karane.

Dodatkowo rozliczanie kierowcy musi uwzględniać jego przerwy na odpoczynek. Pracownik musi mieć jeden postój w ciągu dnia roboczego, jedną przerwę w ciągu doby (minimum 11 godzin) oraz przerwę tygodniową. 

Co ważne, monitoring czasu pracy kierowców oraz jego ewidencjonowanie jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z przepisów. Może to robić w formie:

 • zapisów na wykresach, 
 • wydruków z karty kierowcy,
 • wydruków z tachografu cyfrowego, 
 • danych pochodzących z systemu GPS do monitoringu pojazdów,
 • innych dokumentów potwierdzających czas wykonywanej pracy.

Ewidencję czasu pracy kierowcy należy przechowywać przez 3 lata oraz udostępniać ją pracownikowi na jego wniosek. 

Kierowca monitorujący czas pracy

Sprawdzanie tego, ile pracuje kierowca, jest bardzo ważne. System GPS monitorujący czas pracy kierowców pozwala na zdalne odczytywanie danych i tworzenie na ich podstawie ewidencji wymaganych przepisanymi.

Jak rozliczać kierowców?

Rozliczanie czasu pracy kierowcy ciężarówki lub innego pojazdu musi uwzględniać nie tylko okres, w którym pracownik prowadzi samochód. Zaczyna się on już w chwili rozpoczęcia czynności należących do obowiązków wynikających z konieczności przewozu drogowego. 

Jest to zatem:

 • przygotowanie pojazdu do jazdy, 
 • czynności spedycyjne,
 • załadunek i rozładunek,
 • nadzór nad czynnościami, które wykonuje inna osoba.

Regulaminowe przerwy i pozostawanie w dyspozycji pracodawcy, na przykład w oczekiwaniu na załadunek, również liczą się jako czas pracy kierowcy. 

Rozliczanie kierowców w firmie transportowej – karta ewidencji

Karta ewidencji, która służy do rozliczania czasu pracy kierowców, musi zawierać określone informacje. Są to między innymi:

 • liczba przepracowanych godzin, 
 • czas rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczba godzin pracy w porze nocnej, 
 • godziny nadliczbowe, 
 • dni wolne wraz z tytułem nadania, np. urlop. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej wymaga gromadzenia dokładnych informacji. Jak prowadzić rejestr czasu pracy kierowcy najszybciej i najwygodniej? Warto wykorzystać do tego system monitoringu GPS. Takie urządzenia nie tylko dają dostęp do bieżącej pozycji pojazdu, ale również mogą zbierać wiele innych cennych danych. 

Funkcja monitorowania czasu pracy kierowców pozwala zdalnie pobierać dane z okresu, który Cię interesuje. Ich odczyt jest możliwy do około jednego roku. To znaczące ułatwienie dla przedsiębiorców zarządzających dużą flotą, ale nie tylko.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]